ZANDA
-betongtakstein er laget av miljøvennlige materialer som i hovedsak består av sand, sement og vann. Det gir den beste beskyttelsen mot støy fra regn, hagl og annen støykilde.

Jørundsgate

Før legging av nytt tak
Etter hvert som vi fjerner gammelt tak,
levner det ingen tvil om at det er
modent for utskifting.
Nye lekter og takstein
Ferdiglagt ZANDA-tak og blikkbeslag på
piper

Kringsjåveien

Gamle lekter
Nye lekter blir lagt
Ferdiglagt ZANDA-tak i Kringsjåveien i Trondheim
Prosjektet er utført av Nidaros Tak & Blikk AS