PLANNJA
- er et sterkt tak med lav vekt. Det passer godt både til rehabiliteringsarbeid og nybygg. Plannjataket har en lang livslengde og vedlikeholdet er minimalt.

Ellen Liers vei

Slik så det ut før arbeidet startet
Her ser vi hvordan det skal se ut når jobben med pipehatten er gjort
Nye lekter
Plannja-taket er ferdig
Prosjektet er utført av Nidaros Tak & Blikk AS