Produksjon

Arbeidet med værhanen er nesten ferdig
Her ser du produksjon av kjøkkenhette i kobber
Eksempel på takhatt av blikk
Luftehatt med soil
Her er eksempler på noen av produktene Nidaros Tak & Blikk AS kan tilby innen blikkarbeid.
Eksempel på montering av stålrenne i trekasse
- Candis-renne